วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เหล่าบรรดาคณาจารย์ ที่มาให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้
ในการอบรม ครั้งนี้ มี nco6/45 เข้าอบรม 4คน คือ ที เมธี, อุ้ย อภิรักษ์, ตึ๋ง สมพร, ปุก ธนูสิน

ที ส.อ.เมธี กระทุ่ม กสส.
ปุก ส.อ. ธนูสิน โตนันต์ ศบบ.
ตึ๋ง ส.อ. สมพร เพ็งลี จทบ. ส.บ.
อุ้ย ส.อ. อภิรักษ์ พาหอม กสส. มันจะแอบอยู่หลังคนเสื้อสีชมพูอ่ะ


ภาพกิจกรรมต่างๆในช่วงเช้าชองทุกวัน ก็คือการร้องเพลงมหา'ลัยก่อน


ที่เห็นพี่เค้ายกมือแบบนี้ ไม่ใช่ขอพรพระเจ้านะครับ แต่เป็นการปรบมือในแบบของ มสธ.
นี่ไม่ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาทำพิธีสงฆ์นะครับ แต่ท่านก็มาเข้ารับการอมรมเหมือนกับพวกเราครับ

นี่ก็คืออาจารย์ของพวกเราที่จะหมุนเวียนกันมาเอนเตอร์เทนพวกเราในช่วงเช้าของทุกวันครับ เพื่อไม่ให้เครียด

ภาพการอบรมเข้ม ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมเสนา เพลส


วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐